Πριστή Ξυλεία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΪΑ ΔΑΛΛΑ

Η εταιρίας μας διαθέτει εξοπλισμό για πρίση ξυλείας. Αναλαμβάνουμε την κοπή κορμών ξύλου σε ότι διαστάσεις μας ζητήσετε. Οι κορμοί επεξεργάζονται με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και με μονοπρίονα μηχανήματα, που παρέχουν στους χειριστές τη δυνατότητα ποιοτικής επιλογής στις κύριες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ στην συνέχεια πολύδισκοι επεξεργάζονται την ξυλεία και η εικόνα του τελικού προϊόντος είναι σα να έχει "πλανιστεί". Αμέσως μετά μηχάνημα κόβει ίσα τα άκρα της ξυλείας με αποτέλεσμα να έχουμε ακρίβεια στα μήκη. Έτσι το ποιοτικό αποτέλεσμα είναι άριστο.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΪΑ ΔΑΛΛΑ

Η πριστή ξυλεία πηχάρεται, καταμετρείται, ταξινομείται και αποθηκεύεται σε υπόστεγα του εργοστασίου με την κατάλληλη πάντα συσκευασία. Έτσι αποφεύγεται η ανάπτυξη μυκήτων και η υποβάθμιση της ποιότητας που συμβαίνει συχνά στην ξυλεία, λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας μεταφοράς της.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΪΑ ΔΑΛΛΑ